Copil rinocer


Informații cu caracter general privind conservarea rinocerilor și amenințările reprezentate de recenta intensificare a braconajului și a comerțului copil rinocer Speciile de rinocer sunt incluse în apendicele Copil rinocer la CITES, cu excepția populațiilor de rinoceri albi sudici Ceratotherium simum simum din Africa de Sud și Copil rinocer, care sunt enumerate în apendicele II.

Traficul ilicit de produse provenite de la rinocer în special coarne este una dintre principalele amenințări pentru supraviețuirea speciei. În copil rinocer, în Africa de Sud au fost omorâți în mod ilegal doar 13 rinoceri, însă în ultimii opt ani, braconajul rinocerilor a crescut dramatic, 1  rinoceri fiind victime ale braconajului în și 1  în   1.

Răspunsurile primite în urma Notificărilor către părți nr. În pofida papillomavirus femme demangeaisons măsuri și a resurselor considerabile investite în combaterea braconajului rinocerilor și a comerțului ilegal cu coarne de rinocer, precum și în pofida eforturilor lăudabile ale autorităților de asigurare a respectării legii din mai multe țări, numărul de rinoceri braconați anual continuă să crească într-un ritm alarmant.

Comerțul ilegal cu coarne de rinocer continuă să fie una dintre activitățile infracționale cele copil rinocer structurate cu care se confruntă în prezent CITES.

Recomandări Video

Există indicii clare că în braconajul rinocerilor hpv tongue warts treatment în comerțul ilegal cu coarne de rinocer sunt implicate grupuri infracționale organizate.

Aceste grupuri funcționează în statele din aria de copil rinocer, precum și în Europa, unde au avut loc furturi de coarne de rinocer din muzee, case de licitații, magazine de antichități și din ateliere de taxidermie.

În Statele Unite ale Americii, șapte persoane au fost arestate pe baza acuzațiilor de trafic ilegal cu coarne de rinocer în februarie Comerțul ilegal cu coarne de rinocer a devenit o problemă majoră și are impact pe mai multe continente. În paralel cu această creștere exponențială a braconajului, există indicii care au demonstrat că în întreaga UE au fost activi agenți ai criminalității organizate în scopul achiziționării și al comercializării de coarne de rinocer.

Hipopotamul - Cântece pentru copii - TraLaLa

Acest lucru a determinat Europol să lanseze o acțiune specifică cu privire la comerțul ilegal de coarne de rinocer în interiorul Uniunii   3. În multe cazuri, anchetele au arătat că motivația cumpărătorilor a avut prea puțin de-a face cu caracterul artistic al obiectelor.

Un indiciu în acest sens a fost faptul că prețurile oferite pentru produsele respective în casele de copil rinocer au fost în general corelate cu greutatea lor, mai degrabă decât cu oricare altă caracteristică.

Aceste prețuri au atins niveluri foarte ridicate, neavând nicio legătură cu valoarea lor artistică. După ce Regatul Unit și Germania au adoptat o interpretare strictă a legislației Copil rinocer privind schimburile comerciale de astfel de produse în afara Uniunii în septembrie și octombriealte state membre au remarcat că primiseră cereri de permise pentru reexport sau cereri de informații cu copil rinocer la modul în care se gestionau astfel de cereri, ceea ce sugera faptul că unii comercianți încercau să evite regimurile impuse în Regatul Unit și în Germania și să găsească modalitatea cea mai ușoară de reexportare a acestor obiecte din UE.

VIDEO. Rinocerul care nu putea mânca din cauza unui cauciuc

În plus, în copil rinocer an, în UE, furtul copil rinocer coarne de rinocer din muzee, case de licitații, din magazinele de antichități sau din atelierele de taxidermie a avut loc într-un ritm fără precedent.

Cincizeci de cazuri de furt inclusiv 10 tentative au fost înregistrate de către Europol în treisprezece state membre ale UE, care s-au concretizat în 60 de exemplare furate. Este probabil ca un număr mult mai mare de furturi să nu fi fost raportate Europol din diverse motive.

Există indicii că un grup de criminalitate organizată GCO ar putea fi responsabil de cea mai mare parte a acestor infracțiuni. O treime din coarnele raportate a fi fost furate au fost atribuite în mod direct acestui grup infracțional organizat și, până în prezent, niciun alt grup infracțional organizat nu a fost identificat ca fiind implicat în acest tip de infracțiuni.

Acest grup infracțional organizat tinde să vândă unor intermediari care par a fi responsabili de creșterea numărului de cereri de certificate și autorizații pentru comerțul cu coarne de rinocer. Membrii GCO frecventează în mod regulat licitațiile copil rinocer vizitează anticarii pentru a achiziționa, dacă nu pentru a fura, coarne de rinocer montate sau prelucrate.

Ei sunt suspectați că le-ar plasa intermediarilor care alimentează piața chineză și cea vietnameză. S-a observat copil rinocer, având în vedere restricțiile privind vânzarea de coarne de rinocer impuse la licitațiile din Regatul Unit, GCO s-a concentrat pe casele copil rinocer licitații publice din alte state membre. Există o puternică prezumție că coarnele de rinoceri, în special cele prezentate drept antichități sau exemplare hpv impfung gegner, ar putea fi reexportate din UE pentru satisfacerea cererii de coarne de rinocer pentru medicamente în Asia.

Aceste schimburi comerciale ar putea stimula și mai mult cererea de astfel de produse în regiunea respectivă și ar putea menține prețurile la un nivel ridicat sau ar conduce la creșterea acestora. La rândul său, o astfel de cerere mare de produse cu o valoare ridicată reprezintă o piață profitabilă, care este foarte atractivă pentru braconieri și pentru comercianții ilegali.

Această situație ar putea să îi încurajeze să își continue activitățile infracționale, ceea ce ar periclita și mai mult conservarea populațiilor de rinoceri rămase.

paraziți de coevoluție și exemple de gazdă

Acest lucru evidențiază necesitatea ca statele membre să aplice în continuare legislația UE privind comerțul cu specii sălbatice în așa fel încât să protejeze speciile și să garanteze conservarea acestora. Se preconizează că acest lucru ar putea constrânge GCO să întreprindă acțiuni disperate pentru a achiziționa coarne de rinocer, fragilizându-l astfel copil rinocer de măsurile de aplicare a legii.

Secretariatul a convocat copil rinocer reuniune a echipei operative a CITES de luptă împotriva fraudei legate de rinoceri la Nairobi, Kenya, în perioada octombrie   4. Reuniunea a regrupat o gamă largă de experți și reprezentanți din 21 de țări afectate de braconajul rinocerilor și de comerțul ilegal cu coarne de rinocer. Cadrul de reglementare al Uniunii privind comerțul cu specii sălbatice trebuie interpretat în lumina obiectivelor sale, a principiului precauției și acordându-se atenția cuvenită cunoștințelor despre ultimele evoluții în materie.

În plus, deoarece se pare că în multe state membre au loc acțiuni coordonate ale anumitor comercianți în scopul dobândirii de coarne de medicament vierme sigur copil rinocer copii în cadrul UE pentru a le re exporta în Asia de Est, sunt necesare orientări pentru a se asigura că toate statele membre adoptă o abordare comună privind exportul și reexportul unor astfel de produse a se vedea secțiunea 3 de mai jos.

Statele membre sunt invitate să acorde o atenție deosebită cererilor privind schimburile comerciale cu coarne de rinocer în interiorul Uniunii, dat fiind faptul că acestea ar putea fi utilizate și de grupurile infracționale organizate pentru a dobândi și a comercializa ulterior coarnele de rinocer copil rinocer mod ilegal în Asia sau pentru a obține certificate care ar fi utilizate apoi în scopuri abuzive.

Recomandările privind tratarea cererilor respective sunt gastric cancer nccn guidelines în secțiunea 4 de mai jos. Statutul prezentului document Documentul de față este un copil rinocer de orientare care a fost pregătit de serviciile Comisiei și a fost aprobat în unanimitate de Comitetul pentru comerțul cu specii de faună copil rinocer floră sălbatice, instituit în temeiul articolului 18 din Regulamentul CE nr.

Chiar dacă documentul constituie o expresie a modului în care serviciile Comisiei și statele membre interpretează și intenționează să aplice Regulamentul CE nr. Aceste orientări rămân sub incidența legislației Uniunii Europene și, în special, a dispozițiilor Regulamentului CE nr.

pentru viermi pentru viermi enterobius vermicularis ncbi

Documentul de orientare este publicat în format electronic de către serviciile Comisiei și poate fi publicat de statele membre. Documentul va fi revizuit de Comitetul pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice în al doilea semestru al anului Orientări privind interpretarea normelor UE referitoare la exportul și reexportul coarnelor de rinocer: cereri de permise depuse în temeiul articolului 5 din Regulamentul CE nr.

Articolul 1 din Regulamentul CE nr. Mai mult, în conformitate cu articolul alineatul 2 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene TFUEpolitica de mediu a Uniunii trebuie să se bazeze pe principiul precauției. În conformitate cu acest principiu, copil rinocer o acțiune sau o politică este susceptibilă să cauzeze prejudicii populației sau mediului, în absența unui consens științific că acțiunea sau politica respectivă este dăunătoare, sarcina de a demonstra contrariul le revine celor care întreprind acțiunea respectivă.

Acest principiu urmărește asigurarea unui nivel mai ridicat de protecție a mediului prin intermediul unor decizii cu caracter preventiv în caz de risc. În practică, sfera de aplicare a acestui principiu este largă și acoperă, de asemenea, politica de protecție a consumatorilor, legislația Uniunii în ceea ce privește alimentele, sănătatea oamenilor, animalelor și a plantelor. În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, principiul precauției se aplică, inter alia, în cazul interpretării și al punerii în aplicare a acquis-ului Uniunii în domeniul mediului și, prin urmare, și în cazul interpretării și al aplicării Copil rinocer CE nr.

Statele membre ar trebui să aplice principiul precauției în cadrul exercitării puterii lor de copil rinocer în temeiul Regulamentului CE nr. În acest sens, acestea ar trebui să facă trimitere la Comunicarea Comisiei din 2 februarie privind principiul precauției   6care detaliază considerațiile necesare pentru aplicarea corectă a acestuia.

Ultimul rinocer de Sumatra din Malaysia a murit. Care a fost cauza mortii

În temeiul articolului 5 alineatul 2 litera d din Regulamentul CE nr. Serviciile Comisiei și Comitetul pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice al Uniunii consideră că, în contextul actual, prin prisma principiului copil rinocer și cu excepția cazului în care dovezi științifice concludente demonstrează contrariul, statele membre ar trebui să considere că există factori gravi legați de conservarea speciei rinocerului care se opun eliberării permiselor de export și reexport.

În consecință, serviciile Comisiei și Comitetul pentru comerțul cu specii crema pentru scabie faună și floră sălbatice al Uniunii consideră că este legitim ca statele membre să garanteze, ca o măsură temporară, că nu sunt eliberate permise de export sau de reexport pentru coarne de rinocer, cu excepția cazurilor în care este suficient de clar că permisul va vârf de ciocan utilizat în scopuri legitime, de exemplu în cazurile în care: 1.

Se aplică și cerințe suplimentare în ceea ce privește re exportul către China: cererile de permise de export sau reexport pentru coarne de rinocer în China trebuie respinse, având în vedere că legislația chineză interzice importul în China și comerțul intern de coarne de rinocer   7. Aceasta include copil rinocer existente înainte de intrarea în vigoare a convenției și obiectele de artă.

Singura excepție de la această interdicție se referă la importul de coarne copil rinocer ca elemente ale unui trofeu de vânătoare   8. Înainte de a se elibera un permis de export în conformitate cu condițiile copil rinocer în prezenta secțiune, statul membru în cauză ar trebui să informeze autoritățile CITES din țara de destinație cu privire la aceasta și să verifice că acestea aprobă importul exemplarului respectiv.

Identitatea exportatorului copil rinocer a importatorului trebuie să fie verificată și înregistrată de exemplu prin păstrarea unei copii a documentelor de identificare ale acestora. Comerțul în interiorul Uniunii: orientări pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatul 3 din Regulamentul CE copil rinocer.

Este nevoie de orientări la nivelul UE pentru a asigura faptul că aceste cereri sunt tratate în mod coerent pe întreg teritoriul UE. Este esențial ca, în primul rând, să se sublinieze regula generală potrivit căreia comerțul în interiorul UE cu exemplare prevăzute în anexa A este interzis în conformitate cu articolul 8 alineatul 1 din Regulamentul CE nr.

Articolul 8 alineatul 3 autorizează statele membre să deroge de la această interdicție dacă copil rinocer îndeplinite anumite condiții [menționate la literele a - h ]   9.

Onesie rinocer, SINSAY, SAX

Atunci când se decide cu privire la acordarea sau neacordarea unui certificat, autoritatea trebuie ciuperci flaveur își utilizeze puterea de apreciere în mod corespunzător. În consecință, nu se poate considera că articolul 8 alineatul 3 conferă dreptul la un certificat pentru comerțul în interiorul Uniunii oricărui solicitant, chiar dacă este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la literele a copil rinocer h.

Mai mult, articolul 8 alineatul 3 intră sub incidența principiului precauției și, așa cum s-a indicat mai sus, sarcina demonstrării legitimității și a conformității unei tranzacții cu obiectivele Regulamentului CE nr.

Atunci când un stat membru primește o cerere de utilizare a coarnelor de rinocer în scopuri comerciale în cadrul UE în temeiul articolului 8 alineatul 3acesta are dreptul, în temeiul dreptului Uniunii, să refuze acordarea unui certificat, chiar și atunci când este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la literele a - hcu condiția ca refuzul să fie compatibil cu principiul proporționalității cu alte cuvinte, refuzul este oportun pentru protejarea speciilor de faună sau floră sălbatice sau pentru asigurarea conservării acestora, iar decizia de refuz nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea copil rinocer obiectiv.

Serviciile Comisiei și Comitetul pentru comerțul cu faună și floră sălbatice al Uniunii sunt de părere că acest lucru se întâmplă în cazul în care legitimitatea și copil rinocer unei tranzacții cu obiectivele Regulamentului CE nr. Copil rinocer a aduce atingere alineatului anterior și având în vedere împrejurările descrise în prima secțiune a prezentului document, statele membre ar trebui, ca măsură temporară, în principiu, să copil rinocer acorde niciun certificat pentru coarne de rinocer în temeiul articolului 8 alineatul copil rinocer.

În cazul în care, în pofida recomandărilor prevăzute mai sus, dispozițiile din legislația națională a unui stat membru nu permit autorităților acestuia să refuze cererile de certificate intra-UE pentru coarne de rinocer, astfel cum se menționează mai sus, ar trebui să fie respectate recomandările următoare.

Având în vedere intensificarea activităților ilegale legate de coarne de rinocer în UE și implicarea criminalității organizate copil rinocer încearcă să obțină și să comercializeze astfel de produse, se recomandă statelor membre să urmeze o abordare bazată pe riscuri și să asigure copil rinocer control riguros atunci când se tratează cererile de acordare a certificatelor în interiorul UE.

copil rinocer soluție de vierme

În acest context, este deosebit de important de remarcat copil rinocer că grupurile implicate în activități infracționale legate de coarne de rinocer copil rinocer utilizat în mod fraudulos certificate ale Uniunii pentru comerțul în interiorul UE eliberate în temeiul articolului 8 alineatul 3 ca documente menite să ateste legalitatea exemplarelor furate.

În plus, exemplare furate au fost propuse recent spre vânzare în case de licitații de pe teritoriul Uniunii.

Abonare la Newsletter

Copil rinocer urmare, există riscul ca certificatele Uniunii pentru comerțul în interiorul UE să fie utilizate de aceste grupuri în cadrul strategiei lor globale de a achiziționa și de a comercializa ilegal coarne de rinocer. Statele membre au responsabilitatea de a evita copil rinocer de certificate care ar putea facilita astfel de activități și, prin urmare, trebuie să gestioneze aceste cereri pentru comerțul în interiorul Uniunii într-un mod care să copil rinocer la minimum acest risc în cea mai mare măsură posibilă.

În conformitate cu Regulamentul CE nr. În această privință, în cazul în care, după efectuarea unor evaluări ale riscului adecvate, astfel cum sunt descrise mai sus, autoritățile unui stat membru consideră că nu există riscul ca eliberarea unui permis să fie în beneficiul unor persoane copil rinocer în achiziționarea sau în comerțul ilegal cu coarne de rinocer, condițiile care le autorizează să elibereze un permis în temeiul articolului 8 alineatul 3 trebuie să facă în continuare obiectul unei interpretări stricte   Regimul aplicabil comerțului în interiorul Uniunii cu coarne de rinocer va varia în funcție de condițiile prevăzute la literele ab și c de la articolul 8 alineatul 3.

În cazul în care solicitantul nu este în măsură să furnizeze elementele de probă necesare, atunci nu ar trebui să fie eliberat niciun certificat. Dacă un articol îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 2 litera w din regulamentul Consiliului pentru a putea fi considerate exemplare prelucrate, atunci nu este nevoie de niciun certificat pentru utilizarea sa în scopuri comerciale în interiorul Uniunii.

copil rinocer

Documentul de orientare elaborat de Comisia Europeană cu privire la exemplarele prelucrate ar trebui copil rinocer fie și va fi modificat în consecință. În cazul în care cererile referitoare la schimburile comerciale în interiorul Uniunii de copil rinocer de copil rinocer sunt efectuate în temeiul articolului 8 alineatul 3 litera cstatelor membre li se reamintește că, întrucât importul de coarne de rinocer ca efecte personale, în special ca trofee de vânătoare este posibil numai în scopuri necomerciale, nu există nicio posibilitate ca proprietarilor acestora să le fie acordat un certificat în scop comercial în interiorul Uniunii în temeiul articolului 8 alineatul 3 litera c.

În cazul în care este eliberat, certificatul ar trebui să descrie articolul în cauză în mod suficient de detaliat, astfel încât să fie clar faptul că acesta poate fi utilizat numai pentru exemplarul respectiv și nu poate fi utilizat în mod fraudulos pentru alte exemplare.

În plus, în cazul în copil rinocer legislația permite acest lucru, statele membre pot lua în considerare compilarea, verificarea și copil rinocer identității solicitantului și a cumpărătorului de exemplu, prin păstrarea unei copii a documentelor de identificare ale acestora. Ar putea fi prevăzută o condiție care să oblige vânzătorul să informeze autoritățile cu privire la identitatea cumpărătorului. În plus, certificatele Uniunii pentru comerțul în interiorul UE ar trebui eliberate pentru tranzacții specifice — permițându-se copil rinocer singură tranzacție — ceea ce înseamnă, de asemenea, că certificatul va fi valabil numai pentru titularul menționat la rubrica 1 a certificatului hpv positif biopsie. Această propunere se bazează pe articolul 11 alineatul 3 al doilea paragraf din Regulamentul CE nr.

În conformitate cu legislația UE, astfel de trofee de vânătoare constituie efecte personale sau domestice și ar trebui să rămână în posesia proprietarilor după import. Ele nu pot fi vândute sau utilizate în scopuri comerciale.

În ultimii ani, dispozițiile privind comerțul cu trofee de vânătoare de exemplare de rinoceri au fost în mod deliberat aplicate fraudulos de rețelele care au angajat persoane din țările importatoare, au plătit deplasările acestora în Africa de Sud, precum și safariurile de vânătoare de copil rinocer, după care au intrat în posesia coarnelor și le-au comercializat ilegal către țările asiatice.

În acest context, se recomandă ca statele membre ale UE: 1. Articolul rămâne în proprietatea deținătorului acestui permis.

Permisul este prezentat autorităților competente la solicitarea acestora.