Pancreatic cancer unresectable


Symptomatic treatment of advanced unresectable, metastatic or relapsed adrenal cortical carcinoma.

GAP study: nab-paclitaxel & gemcitabine in locally advanced, unresectable pancreatic cancer

Tratamentul simptomatic al carcinomului cortical suprarenal avansat inoperabilmetastatic sau recidivat. Pancreatic cancer unresectable efficacy and safety of Tarceva in combination with gemcitabine as a first-line treatment was assessed in a randomised, double-blind, placebo-controlled trial in patients with locally advanced, unresectable or metastatic pancreatic cancer.

Pancreatic cancer risks Cervical cancer hpv burning

Eficacitatea şi siguranţa administrării Tarceva în asociere cu gemcitabină ca tratament de primă linie, au fost evaluate într- un studiu randomizat, dublu- orb, controlat cu placebo care a inclus pacienţi cu cancer pancreatic local avansat, inoperabil sau metastatic. Clinical studies in GIST One phase II, open-label, randomised, uncontrolled multinational study was conducted in patients with unresectable or metastatic malignant gastrointestinal stromal tumours Pancreatic cancer unresectable.

CT protocol included no enhanced CT and pancreatic phase of the superior abdomen, portal venous phase of the abdomen and pelvis. Results and discussion: The study patients were stratified into 5 age groups and pancreatic cancer unresectable most frequently affected by pancreatic cancer were the patients aged 60 to 79 years.

It is used when the cancer is unresectable cannot be removed by surgeryis metastatic has spread to other parts of the bodyor pancreatic cancer unresectable relapsed returned after treatment. Acest medicament se utilizează atunci când cancerul este inoperabil nu poate fi pancreatic cancer unresectable prin intervenţie chirurgicalămetastatic s- a răspândit şi la alte organe din corp sau a recidivat a reapărut după tratament.

Avastin, in addition to platinum-based chemotherapy, is indicated for first-line treatment of patients with unresectable advanced, metastatic or recurrent non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.

Propune un exemplu Symptomatic treatment of advanced unresectable, metastatic or relapsed adrenal cortical carcinoma. Tratamentul simptomatic al carcinomului cortical suprarenal avansat inoperabilmetastatic sau recidivat. It presented the results of cancer pancreas non resecable published since on the use of the medicine in unresectable, pancreatic cancer unresectable adrenal cortical carcinoma.

Avastin în asociere cu chimioterapie cu săruri de platină, este indicat pentru tratamentul de primă linie al pacienţilor cu cancer pulmonar altul decât cel cu celule mici, diferit de tipul histologic cu celule predominant scuamoase, avansat inoperabilmetastatic sau recurent. It presented the results of studies published since on the use of the medicine in unresectable, metastatic adrenal cortical carcinoma.

Societatea a prezentat rezultatele a de studii publicate începând din privind utilizarea medicamentului în tratamentul carcinomului cortical suprarenal metastatic inoperabil. It is considered unresectable.

Traducere "unresectable" în română

E considerată imposibil de rezecat. ALIMTA in combination with cisplatin is indicated pancreatic cancer unresectable the treatment of chemotherapy naïve patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. Mezoteliom pleural malign ALIMTA în asociere cu cisplatină este indicat în tratamentul pacienţilor cu mezoteliom pleural malign nerezecabil la care nu s- a administrat anterior chimioterapie.

The study population comprised patients with technically unresectable disease, papillomavirus benigno with low probability of surgical cure and patients aiming at organ preservation. Populaţia studiului a inclus pacienţi cu tumoră tehnic nerezecabilăpacienţi cu probabilitate mică de tratament chirurgical şi pacienţi la care se ţinteşte păstrarea organului. The main study in pancreatic cancer involved patients with advanced, unresectable unable to be removed by surgery or metastatic pancreatic cancer, in combination pancreatic cancer unresectable gemcitabine.

unresectable - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Studiul principal asupra cancerului pancreatic a inclus de pacienţi cu cancer pancreatic avansat, inoperabil sau metastatic, pancreatic cancer unresectable combinaţie cu gemcitabină. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Socioeconomic Implications in Pancreatic Cancer Pancreatic cancer risks, Socioeconomic Implications in Pancreatic Cancer Indiana University-Purdue University Indianapolis Abstract Surgical resection of pancreatic adenocarcinoma offers the only chance for long-term cure. Over the past 2 decades significant advances have been made in both the surgical techniques and the perioperative care of patients with pancreatic cancer.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu Rezultate: Exacte: Timp de răspuns: 61 ms. Propune un exemplu.